Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 139
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 116
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 81
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 187
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 217
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 202
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 202
Пословник о раду Ученичког парламента Аутор Jelena Galonić Damnjanović 181
Пословник о раду Наставничког већа Аутор Jelena Galonić Damnjanović 162
Правилник о изменама и допунама Правилника о испитима Аутор Jelena Galonić Damnjanović 195
 

Најновије на сајту