Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 81
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 61
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 42
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 161
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 194
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 175
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 170
Пословник о раду Ученичког парламента Аутор Jelena Galonić Damnjanović 163
Пословник о раду Наставничког већа Аутор Jelena Galonić Damnjanović 147
Правилник о изменама и допунама Правилника о испитима Аутор Jelena Galonić Damnjanović 175
 

Најновије на сајту