Школска 2015/2016. година

 

 

Тим за самовредновање рада школе чине:

1. Јасмина Јовичић – стручни сарадник - педагог

2. Владан Машић – наставник електро групе предмета, представник Стручног актива за развој школског програма

3. Зорица Перић – наставник српског језика и књижевности, представник Наставничког већа

4. Драган Поповић – наставник филозофије, представник Стручног већа за област предмета историја, филозофија, устав, социологија, психологија, географија и физичко васпитање

5. Марија Марковић – представник Ученичког парламента

6. Биљана Матић - представник Савета родитеља

7. Марко Митровић – представник Школског одбора

Стручни актив за развој школског програма чине: Зорица Перић, Ратомир Думић, Невена Васиљевић, Владан Машић, представници наставника и Јасмина Јовичић, стручни сарадник – педагог.

Стручни тим за инклузивно образовање чине: Јасмина Јовичић, стручни сарадник – педагог и наставници: Мила Грујић, Вера Васиљевић, Зорица Перић и Милена Милојевић.

Стручни актив за развојно планирање чине:

1. Драган Дојић, директор Средње школе

2. Биљана Матић, представник родитеља

3. Милош Матић, представник ученика

4. Јасмина Јовичић, стручни сарадник - педагог

5. Мила Грујић, представник Наставничког већа

6. Зоран Грујичић, представник Наставничког већа

7. Ратомир Думић, представник Наставничког већа

8. Милош Грујичић, представник локалне самоуправе

 

 

Најновије на сајту