Школска 2015/16. година

 

Педагошки колегијум чине: Звонко Радовановић, Ненад Лазић, Милена Милојевић, Никола Васиљевић, Милица Петровић, Дивна Ивановић, као председници стручних већа за области предмета, Мила Грујић, председник стручног актива за развојно планирање, Ратомир Думић, председник стручног актива за развој школског програма и Јасмина Јовичић, стручни сарадник - педагог. Директор школе председава и руководи Педагошким колегијумом.

 

Најновије на сајту