Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Смернице о поступању са донацијама Аутор Jelena Galonić Damnjanović 123
Смернице о управљању сукобом интереса Аутор Jelena Galonić Damnjanović 149
Правилник о систематизацији 2019/20 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 200
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 718
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 729
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 704
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 683
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 666
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 643
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 682