Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Смернице о поступању са донацијама Аутор Jelena Galonić Damnjanović 84
Смернице о управљању сукобом интереса Аутор Jelena Galonić Damnjanović 109
Правилник о систематизацији 2019/20 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 162
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 663
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 668
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 633
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 629
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 615
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 587
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 628