Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Смернице о поступању са донацијама Аутор Jelena Galonić Damnjanović 234
Смернице о управљању сукобом интереса Аутор Jelena Galonić Damnjanović 265
Правилник о систематизацији 2019/20 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 326
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 938
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 958
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 933
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 868
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 813
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 797
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 827