Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Смернице о поступању са донацијама Аутор Jelena Galonić Damnjanović 258
Смернице о управљању сукобом интереса Аутор Jelena Galonić Damnjanović 286
Правилник о систематизацији 2019/20 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 356
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 984
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 996
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 978
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 914
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 847
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 826
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 857