Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
План примене мера за спречавање појаве и ширења заразне болести КОВИД 19 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 76
Смернице о поступању са донацијама Аутор Jelena Galonić Damnjanović 308
Смернице о управљању сукобом интереса Аутор Jelena Galonić Damnjanović 331
Правилник о систематизацији 2019/20 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 413
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 1066
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 1063
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 1058
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 987
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 907
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 881