Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Смернице о поступању са донацијама Аутор Jelena Galonić Damnjanović 166
Смернице о управљању сукобом интереса Аутор Jelena Galonić Damnjanović 197
Правилник о систематизацији 2019/20 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 250
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 811
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 825
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 803
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 763
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 732
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 716
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 756