Приказ # 
Наслов Аутор Погодака
Смернице о поступању са донацијама Аутор Jelena Galonić Damnjanović 47
Смернице о управљању сукобом интереса Аутор Jelena Galonić Damnjanović 58
Правилник о систематизацији 2019/20 Аутор Jelena Galonić Damnjanović 109
Образац за праћење и евидентирање дкр Аутор Jelena Galonić Damnjanović 580
Правилник о изменама и допунама Правилника о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 588
Статут о изменама и допунама статута Аутор Jelena Galonić Damnjanović 550
Правилник о награђивању запослених Аутор Jelena Galonić Damnjanović 553
Правилник о комисији за избор директора Аутор Jelena Galonić Damnjanović 543
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 525
Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Аутор Jelena Galonić Damnjanović 559