Набавка огревног дрвета и угља за 2016/17

Конкурсну документацију можете преузети овде.