Обавештење о обради података о личности

Обавештење

о обради података о личности

Лице за заштиту података

 

Лице за заштиту података

Обавештење за Николу Јеленића

Обавештење о времену и месту вршења увида у документ који садржи тражену информацију - у прилогу.

Обавештење

Информатор о раду 2019

 

Информатор о раду 2019

Информатор о раду школе