Лице за заштиту података

 

Лице за заштиту података

Информатор о раду 2019

 

Информатор о раду 2019

Информатор о раду школе

Обавештење за Николу Јеленића

Обавештење о времену и месту вршења увида у документ који садржи тражену информацију - у прилогу.

Обавештење