Корисни сајтови за наставнике

У изради

Корисни линкови

У изради

Добродошли

  

Гимназија у Крупњу основана је 1965. године. Школа је временом пролазила кроз бројне реформе, мењала свој назив, али је успешно одолевала времену. Од 2005. године школа је променила назив у "Средња школа" - Крупањ, када су враћена и издвојена одељења из Љубовије. 


 

Школа данас омогућава стицање четворогодишњег образовања, подручје рада
Гимназија (општи тип)
Електротехника (електротехничар рачунара)
Економија (економски техничар)
и трогодишњег образовања, подручје рада 
 Машинство и обрада метала (аутомеханичар, заваривач)

Школа образује око 350 ученика, распоређених у 15 одељења. Настава се одвија у специјализованим учионицама и лабораторијама, кабинетима, радионицама за сва подручја рада и сали за физичко. Сви кабинети и радионице опремљени су свим потребним наставним средствима и алатима 

12312

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

                                                                     

 

 

 

 

 Подаци за платни промет

 ПИБ :101394778

 МБ : 07120346

 Бр. регистра : 6144000676 

 

НАЈНОВИЈЕ НА САЈТУ 

Контакт

У изради

Термини за консултације

 

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА РОДИТЕЉИМА И ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. години

 

РЕД.

БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА РОДИТЕЉИМА ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА
дан и време дан и време
  Перић Зорица Српски језик и књижевност четвртак 10.05 – 10.50 четвртак 10.05 – 10.50
  Вујић Снежана Српски језик и књижевност уторак 9.15 – 10.00 уторак 9.15 – 10.00
  Стевић Марина Српски језик и књижевност петак 14.10 – 15.00  петак 14.10 – 15.00 
  Равњак Весна Француски језик

среда 9.15 – 10.00

среда 9.15 – 10.00

Латински језик
  Павловић Кристина Енглески језик

петак 10.55 – 11.40

петак 10.55 – 11.40

Одељењски старешинаIII/2
  Радовановић Звонко Енглески језик

четвртак 11.45 – 12.30

петак 10.55 – 11.40

Одељењски старешинаII/2
  Бурић Вучина Ликовна култура

уторак 16.00 – 18.00 

уторак 16.00 – 18.00 

Музичка култура
  Радић Павле Математика

среда 10.00 – 10.30

среда 10.00 – 10.30

Одељењски старешинаII/1
  Бојић Драган Математика

петак 10.00 – 10.45

среда 10.00 – 10.45

Одељењски старешинаIII/1
  Јовичић Тања Математика

понедељак 12.30 – 13.25

понедељак 12.30 – 13.25

Рачунарство и информатика
Одељењски старешинаIII/4
  Лазић Ненад Рачунарство и информатика

четвртак 10.00 – 10.45

четвртак 10.50 – 11.35

Пословна информатика
  Стефановић Милојко Физика петак 14.15 – 15.15 петак 14.15 – 15.15
  Тешић Милија Хемија

четвртак 10.00 – 12.00

понедељак 10.00 – 10.55

Eлектротехнички материјали
Хемија и машински материјали
Комерцијално познавање робе
Грађанско васпитање
Одељењски старешина I/1
  Васиљевић Вера Биологија

понедељак 09.15 – 10.00

понедељак 09.15 – 10.00

Екологија и заштита живот. средине
  Грујић Мила Географија

петак 7.20 – 8.05

петак 7.20 – 8.05

Економска географија
  Тадић Синиша Историја понедељак 9.15 – 10.00 понедељак 9.15 – 10.00
  Мушковић Петар Историја понедељак 16.30 – 17.00 понедељак 16.30 – 17.00
  Прокопић Мирослав Физичко васпитање

петак 13.25 – 14.10

петак 13.25 – 14.10

Одељењски старешинаII/3
  Недић Драган Физичко васпитање четвртак 12.30 – 13.25  четвртак 12.30 – 13.25 
  Думић Ратомир Машински елементи

петак 13.00 – 14.00

петак 12.00 – 13.00

Техничко цртање
Технологија образовног профила (И)
Практична настава
Одељењски старешина II/4
  Милојевић Милена Рачунарска графика и мултимедија

среда 11.45 – 12.30

среда 11.45 – 12.30

Механика
Техничка физика
Технологија обраде
Технологија образовног профила (А)
Практична настава
Одељењски старешина I/4
  Поповић Драган Филозофија

петак 13.25 – 14.10

петак 14.15 – 15.00

Социологија
Психологија, Грађанско васпитање
Одељењски старешинаIV/1
   Вилотић Предраг Програмирање

уторак 12.35 – 13.20

уторак 12.35 – 13.20

Рачунарске мреже и комуникације
   Машић Владан Рачунарство и иформатика

петак 14.15 – 15.00

четвртак 12.35 – 13.20

Основе електротехнике
Eлектроника 2
Електрична мерења
Електроенергетика
Рачунари
Одељењски старешина I/2
   Петровић Милица Eлектроника 1

петак 8.05 – 9.15

петак 8.05 – 9.15

Основе електротехнике 2
Дигитална електроника
Основе аутоматског управљања
Економика и организац. предузећа
Одељењски старешина IV/2
  Грујичић Зоран Примена рачунара у електротехници

понедељак 17.00 – 17.45

понедељак 17.00 – 17.45

Основе електротехнике
Рачунари
Мерења у електроници
Рачунарство и информатика
  Јокић Драган Организација рада

петак 11.00 – 12.00

петак 11.00 – 12.00

Практична настава
  Живановић Славко Практична настава уторак 12.00 – 12.30  уторак 12.00 – 12.30 
  Ђукановић Слободан Практична настава понедељак 12.00 – 12.30

понедељак 12.00 – 12.30

   Ранковић Лазар Рачуноводство

уторак 10.05 – 10.50 

 уторак 14.15 – 15.00 

Основи економије
Одељењски старешинаIII/3
  Ивановић Дивна Пословна економија

уторак 11.40 – 12.30 

уторак 11.40 – 12.30 

Савремена пословна кореспонден.
Статистика
Маркетинг
Одељењски старешинаI/3
   Васиљевић Невена Рачуноводство

уторак 11.00 – 11.45 

уторак 11.00 – 11.45 

Основи економије
Пословна економија
Монетарна економија и банкарство
  Васиљевић Никола Устав и права грађана

понедељак 12.00 – 13.00

понедељак 12.00 – 13.00

Уставно и привредно право
Одељењски старешинаIV/3
  Радовановић Бранко Верска настава понедељак 8.50 – 9.15 понедељак 8.50 – 9.15