Радионица за практичну наставу

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

за радове на текућем одржавању објекта - школске радионице за практичну наставу

можете преузети кликом на следећи линк.

 

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

може се преузети кликом на следећи линк.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за ЈНМВ - РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ШКОЛСКЕ РАДИОНИЦЕ

може се преузети кликом на следећи линк.