Термини за консултације

 

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА РОДИТЕЉИМА И ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. години

 

РЕД.

БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА РОДИТЕЉИМА ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА
дан и време дан и време
  Перић Зорица Српски језик и књижевност четвртак 10.05 – 10.50 четвртак 10.05 – 10.50
  Вујић Снежана Српски језик и књижевност уторак 9.15 – 10.00 уторак 9.15 – 10.00
  Стевић Марина Српски језик и књижевност петак 14.10 – 15.00  петак 14.10 – 15.00 
  Равњак Весна Француски језик

среда 9.15 – 10.00

среда 9.15 – 10.00

Латински језик
  Павловић Кристина Енглески језик

петак 10.55 – 11.40

петак 10.55 – 11.40

Одељењски старешинаIII/2
  Радовановић Звонко Енглески језик

четвртак 11.45 – 12.30

петак 10.55 – 11.40

Одељењски старешинаII/2
  Бурић Вучина Ликовна култура

уторак 16.00 – 18.00 

уторак 16.00 – 18.00 

Музичка култура
  Радић Павле Математика

среда 10.00 – 10.30

среда 10.00 – 10.30

Одељењски старешинаII/1
  Бојић Драган Математика

петак 10.00 – 10.45

среда 10.00 – 10.45

Одељењски старешинаIII/1
  Јовичић Тања Математика

понедељак 12.30 – 13.25

понедељак 12.30 – 13.25

Рачунарство и информатика
Одељењски старешинаIII/4
  Лазић Ненад Рачунарство и информатика

четвртак 10.00 – 10.45

четвртак 10.50 – 11.35

Пословна информатика
  Стефановић Милојко Физика петак 14.15 – 15.15 петак 14.15 – 15.15
  Тешић Милија Хемија

четвртак 10.00 – 12.00

понедељак 10.00 – 10.55

Eлектротехнички материјали
Хемија и машински материјали
Комерцијално познавање робе
Грађанско васпитање
Одељењски старешина I/1
  Васиљевић Вера Биологија

понедељак 09.15 – 10.00

понедељак 09.15 – 10.00

Екологија и заштита живот. средине
  Грујић Мила Географија

петак 7.20 – 8.05

петак 7.20 – 8.05

Економска географија
  Тадић Синиша Историја понедељак 9.15 – 10.00 понедељак 9.15 – 10.00
  Мушковић Петар Историја понедељак 16.30 – 17.00 понедељак 16.30 – 17.00
  Прокопић Мирослав Физичко васпитање

петак 13.25 – 14.10

петак 13.25 – 14.10

Одељењски старешинаII/3
  Недић Драган Физичко васпитање четвртак 12.30 – 13.25  четвртак 12.30 – 13.25 
  Думић Ратомир Машински елементи

петак 13.00 – 14.00

петак 12.00 – 13.00

Техничко цртање
Технологија образовног профила (И)
Практична настава
Одељењски старешина II/4
  Милојевић Милена Рачунарска графика и мултимедија

среда 11.45 – 12.30

среда 11.45 – 12.30

Механика
Техничка физика
Технологија обраде
Технологија образовног профила (А)
Практична настава
Одељењски старешина I/4
  Поповић Драган Филозофија

петак 13.25 – 14.10

петак 14.15 – 15.00

Социологија
Психологија, Грађанско васпитање
Одељењски старешинаIV/1
   Вилотић Предраг Програмирање

уторак 12.35 – 13.20

уторак 12.35 – 13.20

Рачунарске мреже и комуникације
   Машић Владан Рачунарство и иформатика

петак 14.15 – 15.00

четвртак 12.35 – 13.20

Основе електротехнике
Eлектроника 2
Електрична мерења
Електроенергетика
Рачунари
Одељењски старешина I/2
   Петровић Милица Eлектроника 1

петак 8.05 – 9.15

петак 8.05 – 9.15

Основе електротехнике 2
Дигитална електроника
Основе аутоматског управљања
Економика и организац. предузећа
Одељењски старешина IV/2
  Грујичић Зоран Примена рачунара у електротехници

понедељак 17.00 – 17.45

понедељак 17.00 – 17.45

Основе електротехнике
Рачунари
Мерења у електроници
Рачунарство и информатика
  Јокић Драган Организација рада

петак 11.00 – 12.00

петак 11.00 – 12.00

Практична настава
  Живановић Славко Практична настава уторак 12.00 – 12.30  уторак 12.00 – 12.30 
  Ђукановић Слободан Практична настава понедељак 12.00 – 12.30

понедељак 12.00 – 12.30

   Ранковић Лазар Рачуноводство

уторак 10.05 – 10.50 

 уторак 14.15 – 15.00 

Основи економије
Одељењски старешинаIII/3
  Ивановић Дивна Пословна економија

уторак 11.40 – 12.30 

уторак 11.40 – 12.30 

Савремена пословна кореспонден.
Статистика
Маркетинг
Одељењски старешинаI/3
   Васиљевић Невена Рачуноводство

уторак 11.00 – 11.45 

уторак 11.00 – 11.45 

Основи економије
Пословна економија
Монетарна економија и банкарство
  Васиљевић Никола Устав и права грађана

понедељак 12.00 – 13.00

понедељак 12.00 – 13.00

Уставно и привредно право
Одељењски старешинаIV/3
  Радовановић Бранко Верска настава понедељак 8.50 – 9.15 понедељак 8.50 – 9.15

Правилник о награђивању

 

На основу члана 59. Закона о средњој школи („Службени гласник РС“, број 50/92, 23/02 и 62/03), Наставничко веће Средње школе у Крупњу, на седници одржаној 04.06.2012. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О НАГРАЂИВАЊУ И ПОХВАЉИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КРУПЊУ

Опште одредбе

Члан 1.

У циљу подстицања ученика и наставника на постизање што бољих резултата у образовно – васпитном раду и слободним активностима Средња школа у Крупњу (у даљем тексту: Школа) награђује и похваљује ученике и наставнике који постижу изузетне резултате у:

- реализацији и примени наставног програма,

- успешном репрезентовању Школе на такмичењима и смотрама,

- организацији друштвено-корисних, хуманитарних и слободних активности,

- другим облицима рада дефинисаним Планом рада Школе.

Награде и похвале додељују надлежни органи Школе на основу одредаба овог Правилника, а у складу са Законом о средњој школи.

Члан 2.

Овим Правилником се утврђују:

1. Врсте награда и похвала,

2. Поступак додељивања награда и похвала.

Члан 3.

У циљу подстицања ученика и наставника на постизање бољих резултата у образовно-васпитном раду и слободним активностима, Школа додељује награде и похвале за:

- појединце ( ученике и наставнике),

- групу ученика,

- одељењску заједницу ученика,

- ученичке клубове и секције.

Специјалне дипломе

Члан 4.

За изузетан успех из свих наставних предмета, као и за вансеријска постигнућа за поједине наставне области у току четворогодишњег школовања, ученицима се додељују специјалне дипломе у складу са Законом о средњој школи и одговарајућим подзаконским актима.

Поступак за доделу дипломе „Вук Караџић“ и диплома за изузетан успех из појединог предмета или наставне области, на иницијативу одељењског старешине или предметних наставника, покреће Одељењско веће у писменој форми која садржи детаљно образложење предлога.

Предлог одељењског већа за доделу диплома из става 2. овог члана разматра Наставничко веће, утврђује да ли предложени ученици испуњавају утврђене услове за добијање одређене дипломе и доноси одлуку који ученици добијају диплому „Вук Караџић“ и диплому за општеобразовне предмете или за наставне области.

Награде

Члан 5.

Награде се додељују свим одличним ученицима за успешно савлађивање наставног плана и програма.

Предлог за награду формулише Одељењско веће.

О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.

Члан 6.

Награде се додељују учницима који у току школске године не направе ниједан изостанак.

Предлог за награде из става 1. формулише одељењски старешина у писменој форми.

О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.

Члан 7.

Награде се додељују и ученицима који се истичу својим резултатима на такмичењима и смотрама републичког и међународног карактера.

Предлог за награде из става 1. формулишу у писменој форми председници стручних већа за поједине наставне области на основу постигнутих резултата у текућој школској години.

О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.

Члан 8.

Награде се додељују учницима који су се истакли четворогодишњим успешним радом у друштвеним, хуманитарним, слободни активностима и другим облицима рада дефинисаним Планом рада Школе.

Предлог за награде из става 1. формулишу у писменој форми одељењски старешина, предметни наставници, стручна већа, руководиоци секција, директор Школе или Ученички парламент.

О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.

Члан 9.

Посебне награде додељују се најуспешнијим ученицима:

- одељења,

- смерова по разредима,

- разреда ( 4 награде ),

- Средње школе ( 1 награда ).

Посебна награда додељује се најуспешнијем ђаку генерације за четворогодишњи успех у наставним и ваннаставним активностима, такмичењима и другим облицима рада у Школи.

Предлог за награде из става 1. и 2. формулише у писменој форми одељењски старешина у консултацији са својом Одељењском заједницом.

О предлогу за додељивање награда изјашњава се Наставничко веће.

Члан 10.

Награде из члана 9. став 1. овог Правилника додељују се на основу општег успеха и владања ученика, успеха ученика на такмичењима и смотрама и других показатеља, на основу којих се израчунава индивидуални рејтинг сваког ученика.

Критеријуми за вредновање укупних резултата ученика у току једне школске године су:

1. Општи успех ученика                                                                највише 100 бодова

2. Успеси на такмичењима из једне такмичарске дисциплине највише   21 бод

3. Резултати у слободним активностима                                     највише     8 бодова

Укупан рејтинг који ученик може имaти на основу четири претходна критеријума је 129 бодова, а у оквиру сваког одељења се одређује рејтинг до пет најуспешнијих ученика.

Члан 11.

Број бодова за општи успех ученика израчунава се тако што се просек општег успеха помножи са 20.

Члан 12.

            Број бодова за резултате на такмичењима израчунава се на основу табела које су саставни део овог Правилника.

            Уколико ученик на такмичењу дели два или више места број бодова се израчунава на основу просечног броја бодова који по табелама носе дата места.

            Уколико је ученик члан екипе која је на такмичењу освојила неко од места датих у табели, ученику припада половина бодова намењених за дато место.

            Уколико је ученик или екипа учесник такмичења по позиву, без квалификација успех се вреднује посебно на основу свих важних података о такмичењу.

Члан 13.

            Број бодова за резултате у слободним активностима(културно-уметничким, техничким, проналазачким, хуманитарним, спортско-рекреативним и сл.) у којима ученик представља школу, додељује се по следећим критеријумима:

- ваннаставне активности школског (општинског) нивоа                    1 бод

- ваннаставне активности окружног нивоа                                                        3 бода

- ваннаставне активности републичког нивоа                                       6 бода

- ваннаставне активности међународног нивоа                                     8 бодова

            Уколико је ученик учесник више ваннаставних активности бодови се сабирају, али не могу прећи 8 бодова.

Члан 14.

            Уколико два или више ученика имају једнак рејтинг, предност има ученик са бољим општим успехом ( члан 11. ).

            Уколико и после упоређивања из члана 11. два или више ученика имају једнаке резултате, предност има ученик који има бољи рејтинг неизрачунатих бодова по критеријумима из члана 12. и члана 13.

            Уколико и после упоређивања неизрачунатих бодова два или више ученика имају једнаке резултате, предност има ученик који је по члану 12. освојио више бодова.

            Уколико и после упоређивања из члана 12. два или више ученика имају једнаке резултате, предност има ученик који је по члану 13. освојио више бодова.

            Уколико и после упоређивања из члана 13. два или више ученика имају једнак рејтинг, Наставничко веће сетајнимгласањем изјашњава о најуспешнијем ученику.

Члан 15.

            Награда из члана 9. став 2. за најуспешнијег ученика генерације додељује се ученику који је збиром рејтинга из четири школске године остварио најбољи резултат.

            Наставничко веће на основу остварених резултата у све четири наставне године проглашава најуспешнијег ученика генерације.

Члан 16.

            За изузетна колективна и појединачна постигнућа у разним акцијама које нису дефинисане претходним члановима овог Правилника директор школе може наградити ученике, одељењске заједнице, школске организације и слично.

Додела награда

Члан 17.

            Награде ученицима могу доделити:

- Наставничко веће,

- Директор школе,

- спонзори и донатори Школе ( установе, предузећа, удружења и појединци ) на основу критеријума које пропишу својим актом.

            О наградама које се додељују посебном наменом спонзора и донатора, одлучује Наставничко веће школе, у складу са критеријумима спонзора и донатора.

Члан 18.

            Ученици могу бити награђени:

- дипломама,

- књигама, спортским реквизитима и сличном опремом,

- путовањима, екскурзијама, излетима, наменским посетама и сличним наградама,

- новчаним и другим наградама.

Члан 19.

            Награде се ученицима додељују јавно, приликом прославе Дана школе, школске славе Светог Саве или на завршној школској свечаности у присуству ученика, наставника, родитеља, гостију и медија.

Члан 20.

            Податке о добијеним наградама одељењски старешина уноси у Матичну књигу ученика.

Похвале

Члан 21.

            Ученицима који се истичу својим радом и понашањем, ученицима који се истичу у савлађивању појединих наставних области, као и ученицима који постижу изузетне резултате додељују се похвале.

            Похвале додељују:

- Предметни наставник,

- Одељењски старешина,

- Одељењско веће,

- Директор школе.

Члан 22.

            Предметни наставник похваљује ученика за нарочито залагање и постигнут успех у савлађивању градива из одређеног предмета.

            Одељењски старешина похваљује ученика који се истиче у учењу, примерном владању, редовном похађању наставе и позитивном деловању у колективу.

            Одељењско веће писмено ( у виду похвалнице ) похваљује ученика који се посебно залаже за успех одељења и у пружању помоћи ученицима који теже савлађују поједине наставне области.

            Директор школе похваљује ученике, одељењске заједнице, школске организације и слично на основу постигнућа у учењу, владању, школским акцијама, такмичењима, ваннаставним активностима, хуманитарним акцијама и другим активностима у току школске године.

Члан 23.

            Похвале могу бити усмене и писмене и саопштавају се ученицима путем разгласа, на састанку одељењске заједнице, на родитељском састанку, путем периодичних информација, преко књиге обавештења или приликом пригодних свечаности у школи.

            Одељењски старешина добијене усмене и писмене похвале уноси у Матичну књигу одељења, са напоменом: због чега, од ког органа и када је ученик похваљен.

Члан 24.

            Писмена похвала издаје се ученику у виду плакете или похвалнице.

            Писмене похвалнице ученику уручује одељењски старешина.

            Податке о добијеној писменој похвали ученика, разредни старешина уноси у Матичну књигу ученика.

Похваљивање и награђивање наставника

Члан 25.

            У складу са финансијским могућностима школе, и ако у том тренутку постоје расположива средства наставници се награђују новчано или књигама, и то:

            Окружно такмичење:

-          Прво место: 3.000,00 динара

-          Друго место: 2.000,00 динара

-          Треће место: 1.000,00 динара

Републичко такмичење:

-          Прво место: 6.000,00 динара

-          Друго место: 5.000,00 динара

-          Треће место: 4.000,00 динара

Уколико један наставник освоји са више ученика пласман на такмичењу, награђује се најбољи резултат.

Члан 26.

            Уколико предметни наставник који предаје ученику није у могућности да припрема ученика за такмичење, то може преузети други предметни наставник, који ће онда бити награђен уколико ученик постигне резултате, у складу са овим Правилником.

            О реализовању ваннаставних активности, припреме за такмичење, мора постојати писмена евиденција у Књигама евиденције.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 25.

            Избор ученика генерације за ученике који у тренутку усвајања овог Правилника похађају 2., 3. или 4. разред рејтинг листе за претходне разреде утврђују се на основу докумемтације која постоји у Школи и у складу са члановима 10., 11., 12., 13., 14. и 15. овог Правилника.

Члан 26.

            Поступак за измене и допуне овог Правилника може покренути најмање пет наставника, Стручно веће за област предмета, Одељењско веће, Наставничко веће, директор школе и Ученички парламент, свако према свом Пословнику о раду.

Члан 27.

            Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана усвајања на седници Наставничког већа.

ДИРЕКТОР СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КРУПЊУ

_____________________________

ТАБЕЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАКМИЧЕЊА АКО НА ТАКМИЧЕЊУ УЧЕСТВУЈЕ ВИШЕ ОД 20 УЧЕНИКА - ЕКИПА

РАНГ

ОПШТИНСКО

ТАКМИЧЕЊЕ

ОКРУЖНО

 (међуок./ регион.)

ТАКМИЧЕЊЕ

РЕПУБЛИЧКО

ТАКМИЧЕЊЕ

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
1. 1.0 3.0 6.0 11.0
2. 0.9 2.9 5.9 10.9
3. 0.8 2.8 5.8 10.8
4. 0.7 2.7 5.7 10.7
5. 0.6 2.6 5.6 10.6
6. 0.5 2.5 5.5 10.5
7. 0.4 2.4 5.4 10.4
8. 0.3 2.3 5.3 10.3
9. 0.2 2.2 5.2 10.2
10. 0.1 2.1 5.1 10.1
11.   2.0 5.0 10.0
12.   1.9 4.9 9.9
13.   1.8 4.8 9.8
14.   1.7 4.7 9.7
15.   1.6 4.6 9.6
16.   1.5 4.5 9.5
17.   1.4 4.4 9.4
18.   1.3 4.3 9.3
19.   1.2 4.2 9.2
20.   1.1 4.1 9.1
21.   1.0 4.0 9.0
22.   0.9 3.9 8.9
23.   0.8 3.8 8.8
24.   0.7 3.7 8.7
25.   0.6 3.6 8.6
26.     3.5 8.5
27.     3.4 8.4
28.     3.3 8.3
29.     3.2 8.2
30.     3.1 8.1
31.     3.0 8.0
32.     2.9 7.9
33.     2.8 7.8
34.     2.7 7.7
35.     2.6 7.6
36.     2.5 7.5
37.     2.4 7.4
38.     2.3 7.3
39.     2.2 7.2
40.     2.1 7.1
41.       7.0
42.       6.9
43.       6.8
44.       6.7
45.       6.6
46.       6.5
47.       6.4
48.       6.3
49.       6.2
50.       6.1
51.       6.0
52.       5.9

 

ТАБЕЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ТАКМИЧЕЊА АКО НА ТАКМИЧЕЊУ УЧЕСТВУЈЕ МАЊЕ ОД 20 УЧЕНИКА - ЕКИПА

РАНГ

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

ОКРУЖНО (међуокружно/ регионално)

ТАКМИЧЕЊЕ

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
1. 1.0 3.0 6.0 11.0
2. 0.9 2.9 5.9 10.5
3. 0.8 2.8 5.8 10.0
4. 0.6 2.5 5.4 9.5
5. 0.4 2.2 5.0 9.0
6. 0.2 1.9 4.6 8.5
7. 0.1 1.6 4.2 8.0
8.   1.4 3.8 7.5
9.   1.2 3.4 7.0
10.   1.0 3.0 6.5
11.   0.8 2.6 6.0
12.   0,6 2.2 5.5
13.       5.0
14.       4.5
15.       4.0
16.       3.5
17.       3.0
18.       2.5
19.        
20.        

РЕЈТИНГ ЛИСТА

__________________________, УЧЕНИКА _______ ОДЕЉЕЊА

    КРИТЕРИЈУМ РЕЗУЛТАТ БОДОВА

1. ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА

1.1 Општи успех ученика просек успеха х 20    

2. УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА И СМОТРАМА

ИЗ ПРВОГ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА

2.1 Успех на општинском такмичењу највише 1 бод    
2.2 Успех на окружном такмичењу највише 3 бодa    
2.3 Успех на републичком такмичењу највише 6 бодова    
2.4 Успех на међународном такмичењу највише 11 бодова    

3. РЕЗУЛТАТИ  У СЛОБОДНИМ АКТИВНОСТИМА

3.1 Слободне активности највише 8 бодова    

                                                                                УКУПНО    _______ 

 

У Крупњу,

   ПРЕСЕДНИК КОМИСИЈЕ

___________________________

Дан отворених врата

Дан отворених врата

Правила понашања у школи

На основу члана 43. став 3и члана 57. став 1 тачка1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009),Школски одборСредње школе у Крупњу, на седници одржанојдана 22.12.2009.године, донео је

ПРАВИЛА

ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилима уређује се понашање у Средњој школи у Крупњуи односи ученика, запослених и родитеља, као и других лица која бораве у школи, службеним или приватним послом.

Члан 2.

У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља, односно старатеља.

У циљу постизања прописаних циљева образовања ученика и подизања и очувања угледа школе, запослени су обавезни да својим радом и примерним понашањем утичу на све остале субјекте да се обезбеди несметан рад, повећа безбедност свих, а нарочито ученика, очува школска имовина, општа и радна дисциплина у школи.

Члан 3.

Забрањена је употреба података о личности ученика и запослених, ван намене за коју су прикупљени.

Забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривањаи страначког организовања и деловања

Члан 4.

            У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи, заједнички прописује министар и министар надлежан за послове људских права.

У школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљемсматра се: физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности школе.

У школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде забране из претходног става овог члана против родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

У школи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора установе у те сврхе.

Члан 5.

Директор школе обавезан је да сарађује са родитељима ученика, у складу са законом и Статутом.

II ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 6.

Ученик је обавезан да поштује одредбе прописане кућним редом којима се регулишу, нарочито следећа питања: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужност редара  и дежурних ученика, радно време секретаријата школе, време рада библиотеке са ученицима, изглед ученика, одсуствовање ученика са часова, обавезе ученика које проистичу из задатака у вези са извршавањем прописа у области: заштите на раду, противпожарне заштите, обезбеђења имовине, пријема и кретања  других лица у школи, као и остале одредбе које обезбеђују нормалне услове за рад и дисциплину у школи.

Члан 7.

Ученик је дужан да поштује правила школског живота и рада, појединачне одлуке школских органа, да се придржава прописа и да чува углед ученика и школе.

Улазаки излазакученика

Члан 8.

Ради уласка у школу и изласка из школе одређенисе посебни улази за ученике школе, о чему их обавештавају одељењске старешине на почетку школске године.

Члан 9.

Ученици долазе у школу 10минута пре почетка првог часа, изузев дежурних ученика који долазе у школу 15 минута пре почетка првог часа.

Ученици који прате наставу пре подне долазе у школу у 7,10часова (настава почиње у 7,20 часова), а за поподневну смену у 12,25 часова ( кад настава почиње у 12,35часова), односно у 13,15 часова (кад настава почиње у 13,25часова).

Члан 10.

По доласку у школу ученици улазе у своје учионице, седају на своја места и припремају се за почетак часа.

Ако се час не одржава у учионици, ученици одлазе испред просторије у којој ће се одржати час - настава (на пример: фискултурна сала, школска радионица, биолошки, хемијски или други кабинет) и тамо чекају наставника.

Са доласком предметног наставника ученици могу ући у одређену просторију и у миру се припремити за почетак часа.

Члан 11.

Ако ученик закасни не сме се задржавати у ходницима, дворишту, санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ одмах улази у учионицу или другу просторију у којој се изводи настава његовог одељења.

После јављања наставнику и пружања обавештења о разлогу закашњења, по одобрењу наставника, ученик одлази на своје место.

За време одласка на место не сме узнемиравати остале ученике, ометати их разговором, нити одговарати на питања ученика због чега је закаснио, већ одмах треба да се укључи у праћење наставе. Уколико му је потребно објашњење у вези са наставом, обратиће се наставнику.

Члан 12.

Редаридолазе у школу пет минута пре осталих ученика. Одељењски старешина у свом одељењу одређује по два редара са списка ученика  који дужност редара обављају у трајању од недељу дана.

Редари су дужни да:

- прегледају учионицу по доласку у школу, припреме прибор и остала наставна средства потребна за рад,

- пријаве одмах штету коју установе приликом доласка у учионицу, као и ону штету која се учини за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре одласка кући,

- за време одмора чувају ствари ученика, проветравају учионицу и обављају остале послове неопходне за почетак наредног часа,

- доносе наставна средства, учила и прибор по налогу предметног наставника,

- пријављују наставницима одсутне ученике ради евидентирања,

- последњи напуштају учионицу, установљавају исправност инвентара, гасе светло, затварају прозоре и прикупљају евентуално заборављене ствари ученика, које предају дежурном особљу школе,

- воде рачуна о чистоћи и реду у учионици,

- обављају и друге послове по налогу одељењског старешине или предметног наставника.

            Дежурни ученик је дужан да:

-  дође на место дежурства 15 минута пре почетка наставе,

- да уредно води књигу дежурног ученика и у њу уписује запажања везана за безбедност и заштиту ученика,

- контролише улазак и излазак лица из школске зграде, а у случају неправилности обавештава дежурног наставника, директора или секретара Школе,

- врши друге послове по налогу дежурног наставника, директора или другог запосленог у Школи.

Члан 13.

Дежурни наставници долазе у школу петнаесетминута пре почетка првог часа, а остали најкасније десетминута пре почетка свог часа.

Члан 14.

Ако наставник закасни и не дође на час петминута од почетка часа, редаробавештава о томе директора, а ако његанема - секретара или неког наставника.

До доласка наставника или његовог заменика, ученици остају у учионици и у миру се припремају за тај час.

Ако наставник не дође, а замена се не може обезбедити, ученици остају у учионици и припремају се за наредни час, без буке и ометања реда.

До краја часа ученици не смеју напуштати своја места и учионицу без одобрења наставника.

Редари су обавезни да воде рачуна о дисциплини.

Самовољно напуштање учионице није дозвољено и подлеже изрицању одговарајуће мере.

Почетак и завршетак наставе

Члан 15.

Почетак и завршетак часа, као и време улажења у школску зграду и учионице објављује се звоњењем, према утврђеном распореду.

Између часова предвиђени су одмори у трајању од 5минута сем великог одмора од 20минута између другог и трећег часа.

За време одмора ученици су дужни да одржавају дисциплину, да чувају школску имовину и да воде рачуна о свом угледу и угледу школе.

За време одмора редари треба да отворе прозоре, обришу таблу, припреме прибор за извођење наставе на следећем часу.

Пре повратка ученика са одмора редари су дужни да затворе прозоре.

Члан 16.

По завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште.

Изузетно, ученици могу остати у згради, ако је то предвиђено планом рада школе.

Члан 17.

Ученици приликом одласка из школе односе све своје ствари.

Одсуствовање ученика са наставе

Члан 18.

Одсуствовање ученика са појединог часа одобрава предметни наставник. Одсуствовање ученика са наставе у току дана одобрава одељенски старешина.

Остала одсуствовања са наставе одобравају се на основу одредаба Статута школе.

III ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

а) Права ученика

Члан 19.

Школа је дужна да обезбеди права ученика у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и другим посебним законима, Статутом и другим општим актима школе.

Школа је дужна да обезбеди остваривање права ученика, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад;

2) уважавање личности;

3) свестрани развој личности;

4) заштиту од дискриминације и насиља;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

6) информације о његовим правима и обавезама;

7) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9) учествовање у раду органа школе, у складу са Законом;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико његова права нису остварена.

Право ученика је да поднесе пријаву директору школе у случају непримереног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од наступања случаја и о његовој пријави одлучује директор школе у складу са Законом.

Запослени у школи дужан је да пријави директору, односно Школском одбору кршење права ученика.

б) Обавезе и одговорности ученика

Члан 20.

Обавезе ученика утврђене су Законом или општим актом школе, у складу са Законом и за њих ученик је дужан да одговара, на начин и по поступку који су за то утврђени Законом, посебним законима, Статутом и другим општим актом школе.

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) се придржава ових правила, одлука директора, наставника и осталих органа школе;

3) савесно ради на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским програмом;

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

6) благовремено правда изостанке;

7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.

Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана посебним законом или општим актом.

Ученику је забрањено да:

- уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;

- пуши у просторијама школе и школском дворишту;

- уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством;

- самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

- користи мобилни телефон за време одржавања наставе и другог облика рада.

IV ОДНОСИ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА

Члан 21.

Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, одељењског већа, психолога, односно педагога или дежурног наставника.

Ученици су дужни да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосленима у школи.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са школским психологом, односно педагогом.

Ученик који се непримерено, грубо, агресивно и некултурно понаша према ученицима, запосленима и трећим лицима, подлеже дисциплинској одговорности, у складу са Законом и Статутом школе.

Члан 22.

Понашање старијих и физички јачих ученика према млађим, слабијим ученицима, ученицима из осетљивих друштвених група и деци без родитељског старања треба да буде такво да им ублажи њихово стање, а нарочито адаптационе проблеме и тешкоће у социјалним контактима.

V ЛИЧНИ ИЗГЛЕД УЧЕНИКА

Члан 23.

Ученици су дужни да у школу долазе уредни, у пристојној одећи и пристојног физичког изгледа, без скупоценог или непримереног накита.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ НА РАДУ

Члан 24.

Ученик има права и обавезе, у вези са заштитом на раду:

- да се пре почетка рада у школској радионици, хемијском кабинетуи другим местима где може доћи до повреде, упозна са одредбама правилника о заштити на раду ученика и запослених и мерама заштите на раду,

- да буде упознат са опасностима на раду,

- да се служи личним заштитним средствима и личном заштитном опремом за одговарајуће послове, да их наменски користи и са њима правилно рукује и одржава у исправном стању,

- да послове које обавља врши са потребном пажњом, ради обезбеђења свог, као и живота и здравља и других ученика и запослених,

- да пријави ако има неки здравствени недостатак или болује од болести која се не може обичним прегледом установити, а може имати утицаја на његову безбедност или безбедност других,

- да одговорно лице одмах обавести о кваровима које је проузроковао или их је приметио, а који би могли да угрозе безбедност ученика и запослених,

- да одбије извођење наставе ако му прети непосредна опасност по живот или здравље због тога што нису спроведене одговарајуће мере - све док се ти недостаци не отклоне.

VII УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ

Члан 25.

Ради очувања живота ученика и запослених и имовине школе, ученици и запослени се оспособљавају за руковање уређајима, опремом и другим средствима намењеним за гашење пожара и спасавање људи и имовине.

Члан 26.

Оспособљавање ученика и запослених спроводи школа уз сарадњу и стручну помоћ ватрогасних организација или лица са лиценцом за обављање послова противпожарне заштите.

Члан 27.

Ученици и запослени обавезни су да спроводе прописане противпожарне мере, а нарочито:

- да се упознају са пожарним опасностима и да стално спроводе мере за заштиту од пожара,

- да, када примете пожар, најхитније обавесте задуженог за послове противпожарне заштите, као и да учествују у гашењу пожара.

VIII ЗАБРАНА ПУШЕЊА И УНОШЕЊА ОПАСНИХ СТВАРИ ИМАТЕРИЈАЛА

Члан 28.

Забрањено је пушење у школској згради и дворишту.

Члан 29.

Забрањено је уношење у школску зграду и двориште експлозивног материјала, оружја, кама, бодежа, као и других опасних ствари, погодних за наношење повреда.

IX ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМОВИНЕ ШКОЛЕ

Члан 30.

Инвентарски предмети, наставна средства, учила, као и регистратурски материјал не смеју се износити из школе без одобрења директора или другог овлашћеног радника.

Члан 31.

Изношење радне одеће техничког и помоћног особља из круга школе дозвољено је само ради прања.

Члан 32.

По завршетку радног времена сви печати, штамбиљи, жигови, вредносни папири, као и остали регистратурски материјал морају бити закључани и обезбеђени.

Нарочито се обезбеђују дневници рада и остала евиденција о ученицима и запосленима.

По завршетку рада касе, ормари, плакари, столови, све просторије и школска зграда, обавезно се закључавају.

X ВРЕМЕ РАДА СЕКРЕТАРИЈАТА И БИБЛИОТЕКЕ СА УЧЕНИЦИМА

Члан 33.

Секретаријат школе прима ученике сваког радног дана у времену од 11,00до 13,30 часова.

Евентуални спорови између особља секретаријата и ученика пријављују се директору  школе, који предузима неопходне мере да оконча спор. По потреби покреће се дисциплински поступак.

Члан 34.

Обавештења ученицима школе дају се преко школске огласне табле, по правилу, за време одмора, или на други погодан начин ( књига обавештења и сл.).

Средства оглашавања могу да користе и ученичке организације, уз претходну дозволу директора школе.

Члан 35.

Библиотека школе ради са ученицима сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.

XI ПРИЈЕМ И КРЕТАЊЕДРУГИХ ЛИЦА У ШКОЛИ

Члан 36.

Грађанина и представника других организација који долазе у школу по личном или службеном послу дежурни ученик упућује, односно одводи у одговарајућу службу школе.

По завршетку посете дежурни прати странку до излаза из школске зграде.

Члан 37.

У школу се ван радног времена може улазити само уз претходну најаву дежурном запосленом или директорушколе.

Члан 38.

Забрањен је боравак и кретање запослених у просторијама школе после радног времена, осим ако се не ради о продуженом раду или ако је запослени дошао и остао да обави одређени посао, по претходном налогу, односно одобрењу директора школе.

Члан 39.

По завршетку посла запослени је дужан да се јави дежурном запосленом приликом изласка из школске зграде.

Члан 40.

Групне посете школи дозвољене су само уз претходну најаву ипо одобрењу директора школе.

Члан 41.

Ако ученичка организација жели да одржи после наставе састанак или да развија неку другу активност, треба да се обрати директору или секретару школе, ради добијања сагласности и обавештења дежурног запосленог, односно ученика.

XII ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

Члан 42.

Дужности наставника су да:

- долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика рада;

- одлази на време на часове;

- ради благовременог организовања замене на време обавести о свом изостајању: директора школе, секретара или другог запосленог;

- користи опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал само у службене сврхе;

- прибави одобрење директора школе за изношење важних докумената школе, као и других наставних средстава;

- долази на наставу прикладно одевен и да својим изгледом васпитно делује на ученике;

- поштује распоред дежурства који му одреди директор.

Члан 43.

Наставнику је у школи забрањено да:

- уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;

- пуши у просторијама школе;

- уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством;

- самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

- користи  мобилни телефон за време одржавања наставе и другог облика рада.

Члан 44.

Дежурни наставник дужан је да:

- дође на посао петнаестминута пре почетка наставе;

- води уредно књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад у школи;

- обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства;

- обавести директора о недоласку (изостанку) наставника на наставу ради обезбеђивања замене за одсутног наставника.

Члан 45.

Одељењски старешина дужан је да:

- брине о укупном раду и успеху својих ученика;

- води уредно дневник рада, односно разредну књигу и другу прописану евиденцију о образовно-васпитном раду;

- благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију;

- правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања школског лекара или оправдања родитеља, односно старатеља ученика;

- уписује обавештења за родитеље, односно старатеље у ђачку књижицу и врши контролу да ли су они примили обавештење;

- сарађује са родитељима, односно старатељима ученика и обавештава их о понашању, изостанцима и успеху ученика и пружа информације о другим активностима школе;

- брине о ученицима свог одељења за време екскурзија, излета, културних манифестација, спортских и других ваннаставних активности ученика.

Члан 46.

Међусобни односи наставника, осталих запослених у школи и ученика треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању образовно - васпитне улоге школе.

Члан 47.

Дужности стручних сарадника су да:

- долазе у школу најкасније 10 минута пре почетка радног времена;

- обавесте директора школе о изостајању са посла;

- остварују сарадњу са наставницима и директором школе;

- остварују сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика;

- извршавају друге обавезе утврђене Програмом рада стручних сарадника у школи.

Члан 48.

Дужности запослених на помоћно-техничким пословима су да:

- одржавају чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена;

- помажу у раду дежурном наставнику;

- дежурају према утврђеном распореду и сменама и не удаљавају се са радног места без дозволе директорашколе;

- достављају потребан материјал за наставу;

- обављају своје послове у оквиру радног места;

- предузимају мере у сарадњи са дежурним наставником да се очува ред и мир, посебно безбедност ученика, запослених у школи и имовина школе;

- свакодневно прегледају учионице, радионице и остале просторије у школи,

- утврђују стање објекта и опреме и о томе обавештавају директора школе;

- предузимају све мере да се, по завршетку рада, обезбеде и закључају објекти школе, погасе светла, провере водоводне, грејне и друге инсталације.

XIII ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

Члан 49.

Родитељ, односно старатељ ученика дужан је да:

- прати понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се информише о томе;

- сарађује са одељенским старешином;

- поштује налоге и предлоге дежурног наставника;

- сарађује са предметним наставником;

- редовно присуствује родитељским састанцима;

- пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада;

- доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова живота и рада.

Члан 50.

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља.

Члан 51.

Лице које није запослено у школи дужно је да се приликом уласка у зграду представи дежурном наставнику или ученику и обавести га о разлогу доласка у школу.

XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

За спровођење ових правила одговоран је директор школе.

Члан 53.

            Даном ступања на снагу ових правила престају да важе Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика деловидни број 782-01 од 27.10.2003. године.

Члан 54.

Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Председник Школског одбора

_________________________

(Павле Радић)

            Правила су заведена под деловодним бројем __________, од ___________. године, објављена су на огласној табли Школе ______________. године, а ступила на снагу ____________. године.

Секретар

_____________________

Правила понашања

Правила понашања