Ред.

број

ПРЕЗИМЕ    и ИМЕ НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА
1. Дојић Драган Директор
2. Перић Зорица Наставник српског језика и књижевности
3. Вујић Снежана Наставник српског језика и књижевности
4. Стевић Марина Наставник српског језика и књижевности
5. Павловић Кристина Наставник енглеског језика
6. Радовановић Звонко Наставник енглеског језика
7. Равњак Весна

Наставник француског језика

Наставник латинског језика

8. Бурић Вучина

Наставник ликовне културе и

Стручни сарадник - библиотекар

9. Бојић Драган Наставник математике
10. Јовичић Тања Наставник математике
11. Живановић Весна Наставник математике
12. Лазић Ненад Наставник рачунарства и информатике
13. Грујић Раде Наставник физике
14. Стефановић Милојко Наставник физике
15. Тешић Милија Наставник хемије
16. Васиљевић Вера Наставник биологије
17. Грујић Мила Наставник географије
18. Мишковић Драгана Наставник историје
19. Мушковић Петар Наставник историје
20. Тадић Синиша Наставник историје
21. Прокопић Мирослав Наставник физичког васпитања
22. Недић Драган Наставник физичког васпитања
23. Думић Ратомир Наставник машинске групе предмета
24. Милојевић Милена Наставник машинске групе предмета
25. Поповић Драган Наставник филозофије и Наставник грађанског васпитања
26. Машић Владан Наставник електро групе предмета
27. Вилотић Предраг Наставник електро групе предмета
28. Петровић Милица Наставник електро групе предмета
29. Грујичић Зоран Наставник електро групе предмета
30. Јокић Драган Наставник практичне наставе електро групе предмета
31. Живановић Славко

Наставник практичне наставе 50%,

Домар 50%

32. Ђукановић Слободан

Наставник практичне наставе 50%,

Радник на одржавању машина 50%

33. Ранковић Лазар Наставник економске групе предмета
34. Ивановић Дивна Наставник економске групе предмета
35. Васиљевић Невена Наставник економске групе предмета
36. Васиљевић Никола

Наставник правне групе предмета

Стручни сарадник - библиотекар

37. Радовановић Бранко Наставник верске наставе
38. Галонић Дамњановић Јелена Секретар
39. Мијатовић Невенка Шеф рачуноводства
40. Јовичић Јасмина Стручни сарадник - педагог
41. Дојић Зоран Ложач
42. Миловановић Владанка Спремачица
43. Теовановић Драгославка Спремачица
44. Јовљевић Драгица Спремачица
45. Пекић Драгица Спремачица