Обрасци за писање планова рада наставника у складу са новим програмима наставе и учења

У прилогу су репоручени обрасци за писање планова рада наставника (годишњи, месечни и дневни), у складу са захтевима које постављају нови Програми наставе и учења за први разред гимназије и први разред образовног профила електротехничар рачунара. 

Насловна за планове

Глобални (годишњи) план

Оперативни (месечни) план рада

Дневна припрема за час