ИНФОРМАЦИЈА О ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ УПИСУЈУ ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

Поред обавезних и изборних предмета (верска настава или грађанско васпитање), у првом разреду гимназије обавезно је и похађање 2 изборна програма. Школа ученицима нуди 4 програма, а од понуђена 4, сваки ученик бира 2 која би желео да похађа. У нашој школи, изборни програми за први разред гимназије су: 

1. Језик, медији и култура

2. Појединац, група и друштво

3. Здравље и спорт

4. Уметност и дизајн

Приликом уписа, ученици, тј. њихови родитељи/законски заступници ће се изјаснити који су то програми (заокруживањем на анкети). Сваки програм има недељни фонд часова 1, а годишњи 37. Како бисмо вам олакшали избор, у прилогу су укатко објашњени сваки од наведених програма. Све информације у вези са овим и уопште уписом можете добити позивом на број школе 015/7581-143 сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00.

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН