Распоред испита за новембар 2015/16

 

РАСПОРЕД

полагања допунских, разредних ииспита ванредних ученика у новембарском испитном року школске 2015/2016. године

 

Р.б. Предмет писмени усмени
1. Српски језик и књижевност 26.11. у 1200                30.11. у 1100
2. Енглески језик 24.11. у 1330 27.11. у 1100
3. Руски језик 23.11. у 1200 25.11. у 1245
4. Математика 24.11. у 1200 01.12. у 1200
5. Историја   24.11. у 0900
6. Географија,Економска географија   01.12. у 0900
7. Верска настава   23.11. у 1330
8. Физичко васпитање   24.11. у 1330
9. Пословна економија   26.11. у 1000
10. Основи економије   02.12. у 1200
11. Монетарна економија и банкарство, Савремена пословна коресподенција   23.11. у 0900
12. Комерцијално познавање робе   26.11. у 1100
13. Рачуноводство 25.11. у 1200 01.12. у 1000
14. Статистика   03.12. у 1000
15. Маркетинг   27.11. у 1500
16. Хемија, Хемија и машински материјали   26.11. у 1000
17. Екологија и заштита животне средине   03.12. у 1000
18. Техничка физика   02.12. у 1100
19. Техничко цртање   23.11. у 1400
20. Механика   24.11. у 0900
21. Практична настава ( машинство )   27.11. у 1200
22. Практична настава ( електро 4. степен )   02.12. у 1200
23. Практична настава ( електро 3. степен )   01.12. у 1330
24. Основе електротехнике (4.степен)   01.12. у 1400
25. Рачунарска графика и мултимедија   23.11. у 1400
26. Електричне инсталације, Електричне инсталације и осветљење   03.12. у 1000
27. Електрична постројења   24.11. у 1330
28. Електрична мерења   27.11. у 1415
29. Електроника   24.11. у 1300
30. Основе аутоматског управљања   25.11. у 1415
31. Основе електротехнике (3.степен)   25.11. у 1415
32. Рачунарске мреже и комуникације  

02.12. у 1415