Распоред испита за новембар 2016/17

 

 

РАСПОРЕД

 

полагања допунских и испита ванредних ученика у новембарском испитном року школске 2016/2017. године

Р.б.

Предмет

писмени

усмени

1.

Српски језик и књижевност

09.11. у 1005

14.11. у 1145

2.

Руски језик

17.11. у 1300

23.11. у 1300

3.

Математика

18.11. у 1100

22.11. у 1325

4.

Географија

 

09. 11. у 1055

5.

Социологија, Уставно и привредно право, Филозофија

 

18.11. у 1000

6.

Верска настава

 

23.11. у 1325

7.

Физичко васпитање

 

17.11. у 1100

8.

Основи економије, Монетарна економија и банкарство

 

15.11. у 1230

9.

Пословна економија

 

14.11. у 1500

10.

Статистика, Маркетинг, Саврем. пословна кореспонденција

 

10.11. у 0915

11.

Рачуноводство

09.11. у 0900

14.11. у 0900

12.

Музичка уметност

 

09.11. у 1325

13.

Пословна информатика, Рачунарство и информатика

 

24.11. у 1235

14.

Технологија образовног профила

 

15.11. у 1055

15.

Практична настава (машинство)

 

17.11. у 1330

16.

Електроенергетика

 

10.11. у 1445

17.

Дигитална електроника

 

17.11. у 1415

18.

Основе електротехн.(машинство)

 

17.11. у 1415

Цена испита:

  • са писменим ....................................750,00 дин.

  • без писменог................................... 650,00 дин.

Уплатуизвршитина текући рачун школе: 840 - 497666 - 57

 

Пријављивање испита извршити 03.11.2016. годинеи 04.11.2016. године

У Крупњу Директор

01.11.2016. године. ______________

(Драган Дојић)

На основу члана 62. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) и члана 54. став 4. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13) директор школе доноси

РЕШЕЊЕ

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДОПУНСКИХ И ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОД.

 

РУСКИ ЈЕЗИК

1. Крстић Раде

2. Прокић Марко

3. Радовановић Звонко

МАТЕМАТИКА

1. Живановић Весна

2. Јовичић Тања

3. Ђурђевић Оливера

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

1. Лазић Ненад

2. Васиљевић Невена

3. Ивановић Дивна

4. Јовичић Тања

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

1. Лазић Ненад

2. Живановић Весна

3. Јовичић Тања

МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

1. Милојевић Милена

2. Думић Ратомир

3. Живановић Славко

У Крупњу,

01.11.2016. године

ГЕОГРАФИЈА

1. Грујић Мила

2. Тадић Синиша

3. Мушковић Петар

 

УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО

1. Васиљевић Никола

2. Поповић Драган

3. Галонић Дамњановић Јелена

СОЦИОЛОГИЈА, ФИЛОЗОФИЈА

1. Поповић Драган

2. Васиљевић Никола

3. Галонић Дамњановић Јелена

EЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА,

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

1. Грујичић Зоран

2. Машић Владан

3. Јокић Драган

ОСН. ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ (машинство)

1. Грујичић Зоран

2. Машић Владан

3. Думић Ратомир

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

1.Перић Зорица

2. Вујић Снежана

3. Стевић Марина

ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

1. Ранковић Лазар

2. Ивановић Дивна

3. Васиљевић Невена

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

1. Прокопић Мирослав

2. Недић Драган

3. Васиљевић Јелена

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

1. Бурић Вучина

2. Андрић Горан

3. Радовановић Звонко

ВЕРСКА НАСТАВА

1. Симић Дарко

2. Васић Саво

3. Бурић Вучина

Директор

________________________

(Драган Дојић)