Распоред испита за јануар 2016/17

 

 

РАСПОРЕД

 

полагања допунских и испита ванредних ученика у јануарском испитном року школске 2016/2017. године

Р.б. Предмет писмени усмени
1. Српски језик и књижевност 11.01. у 1005 16.01. у 1145
2. Руски језик 12.01. у 1300 18.01. у 1300
3. Математика 13.01. у 1100 17.01. у 1325
4. Енглески језик 10.01 у 0915 18.01. у 1325
5. Економска географија   11.01. у 1055
6. Историја   17.01.у 1230
7. Биологија   23.01. у 1145
8. Социологија,Уставно и привредно право, Устав и права грађана   25.01. у 1145
9. Верска настава   13.01. у 1415
10. Монетарна економија и банкарство   16.01. у 1605
11. Пословна економија   24.01. у 1330
12. Статистика   19.01. у 0915
13. Рачуноводство 11.01. у 1400 23.01. у 0900
14. Пословна информатика   12.01. у 1235
15. Технологија образовног профила, Машински елементи   10.01. у 1055
16. Практична настава ( машинство )   12.01. у 1330
17. Програмирање   16.01. у 1005
18. Основе аутоматског управљања   23.01. у 1005
19. Рачунарске мреже и комуникације   10.01. у 1005

 

 

 

 

 

Цена испита:

  • са писменим ....................................750,00 дин.

  • без писменог................................... 650,00 дин.

Уплатуизвршитина текући рачун школе: 840 - 497666 - 57

 

Пријављивање испита извршити 29.12.2016. годинеи 30.12.2016. године

У Крупњу Директор

28.12.2016. године. ______________

(Драган Дојић)

На основу члана 62. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 54. став 4. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13) директор школе доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДОПУНСКИХ И ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОД.

 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК

1. Крстић Раде

2. Прокић Марко

3. Радовановић Звонко

 

 

 

МАТЕМАТИКА

1. Живановић Весна

2. Јовичић Тања

3. Ђурђевић Оливера

 

 

 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

1. Лазић Ненад

2. Васиљевић Невена

3. Ивановић Дивна

 

 

 

 

МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

 

1. Милојевић Милена

2. Думић Ратомир

3. Живановић Славко

 

 

 

 

 

 

У Крупњу,

28.12.2016. године

 

 

ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА, ИСТОРИЈА

1. Грујић Мила

2. Тадић Синиша

3. Мушковић Петар

 

 

УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО, УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

1. Васиљевић Никола

2. Поповић Драган

3. Галонић Дамњановић Јелена

 

 

СОЦИОЛОГИЈА

1. Поповић Драган

2. Васиљевић Никола

3. Галонић Дамњановић Јелена

 

 

БИОЛОГИЈА

1. Васиљевић Вера

2.Тешић Милија

3.

 

 

ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

1. Ранковић Лазар

2. Ивановић Дивна

3. Васиљевић Невена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

1.Перић Зорица

2. Вујић Снежана

3. Стевић Марина

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1. Радовановић Звонко

2. Павловић Кристина

3. Павловић Момчило

 

 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА

1. Симић Дарко

2. Васић Саво

3. Бурић Вучина

 

 

 

EЛЕКТРО ГРУПА ПРЕДМЕТА 4. СТЕПЕН

1. Грујичић Зоран

2. Петровић Милица

3. Вилотић Предраг

 

 

 

 

 

 

Директор

 

________________________

(Драган Дојић)