Распоред испита у априлском року

РАСПОРЕД

полагања допунских и испита ванредних ученика у априлском испитном року школске 2016/2017. године

 

 

 

Р.б. Предмет писмени усмени
1. Српски језик и књижевност 05.04. у 1005         11.04. у 1235
2. Математика  07.04. у 1100 10.04. у 1145
3. Енглески језик 11.04. у 0915 18.04. у 0915
4. Хемија, Хемија и машински материјали   06.04. у 1145
5. Комерцијално познавање робе   12.04.у 1115
6. Верска настава   07.04. у 1430
7. Уставно и привредно право   18.04. у 1400
8. Маркетинг   12.04. у 0915
9. Монетарна економија и банкарство   19.04. у 0915
10. Пословна економија   07.04. у 1510
11. Статистика   05.04. у 0915
12. Рачуноводство 06.04. у 0900 18.04. у 0915
13. Пословна информатика   11.04. у 1610
14. Физикa, Техничка физика   07.04. у 0810
15. Практична настава ( електро 3. степен )   05.04. у 1115

 

 

 

 

 

Цена испита:

- са писменим ....................................750,00 дин.

- без писменог................................... 650,00 дин.

Уплату извршити на текући рачун школе:  840-497666-57

Пријављивање испита извршити 30.03.2017. године и 31.03.2017. године

 

 

У Крупњу                                                                                        Директор

28.03.2017. године                                                                    ______________

                                                                                  (Драган Дојић)

На основу члана 62. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) и члана 54. став 4. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13) директор школе доноси

 

РЕШЕЊЕ

          О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДОПУНСКИХ И ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У априлСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОД.

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

1.Перић Зорица

2. Вујић Снежана

3. Стевић Марина

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Живановић Весна

2. Јовичић Тања

3. Ђурђевић Оливера

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

1. Лазић Ненад

2. Јовичић Тања

3. Ранковић Лазар

 

ЕКОНОМСКА  ГРУПА ПРЕДМЕТА

1. Ранковић Лазар

2. Ивановић Дивна

3. Петровић Горан

У Крупњу,

28.03.2017. године

 

ХЕМИЈА И МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

 

1. Тешић Милија

2. Васиљевић Вера

3. Милојевић Милена

 

 

УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО

 

1. Васиљевић Никола

2. Поповић Драган

3. Галонић Дамњановић  Јелена

Комерцијално познавање робе

 

1. Тешић Милија

2. Ивановић Дивна

3. Ранковић Лазар

ХЕМИЈА

 

1. Тешић Милија

2. Васиљевић Вера

3. Јовичић Тања

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1. Радовановић Звонко

2. Павловић Кристина

3. Павловић Момчило

ВЕРСКА НАСТАВА

 

1. Симић Дарко

2. Васић Саво

3. Радовановић Звонко

ФИЗИКА

 

1. Грујић Раде

2. Дојић Драган

3. Прокопић Мирослав

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (EЛЕКТРО 3. СТЕПЕН)

1. Грујичић Зоран

2. Јокић Драган

3. Машић Владан

 

 

 

 

              Директор

________________________

          (Драган Дојић)