Гимназија у Крупњу основана је 1965. године. Школа је временом пролазила кроз бројне реформе, мењала свој назив, али је успешно одолевала времену. Од 2005. године школа је променила назив у "Средња школа" - Крупањ, када су враћена и издвојена одељења из Љубовије. 


 

Школа данас омогућава стицање четворогодишњег образовања, подручје рада
Гимназија (општи тип)
Електротехника (електротехничар рачунара)
Економија (економски техничар)
и трогодишњег образовања, подручје рада 
 Машинство и обрада метала (аутомеханичар, заваривач)

Школа образује око 350 ученика, распоређених у 15 одељења. Настава се одвија у специјализованим учионицама и лабораторијама, кабинетима, радионицама за сва подручја рада и сали за физичко. Сви кабинети и радионице опремљени су свим потребним наставним средствима и алатима 

12312

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

                                                                     

 

 

 

 

 Подаци за платни промет

 ПИБ :101394778

 МБ : 07120346

 Бр. регистра : 6144000676 

 

НАЈНОВИЈЕ НА САЈТУ