Термини за консултације у школској 2019/2020. години

Термине за консулатације наставника са родитељима и ванредним ученицима можете погледати овде

Распоред писмених задатака и писмених вежби за прво полугодиште

Распоред

Годишњи план рада школе 2019/2020.

ГПР

Образац за ИОП2

ИОП2

Распоред смена по одељењима

У школској 2019/2020. години у преподневну смену иду следећа одељења:

I/1, II/1, II/2, II/3, III/1, IV/1, IV/2, IV/3,

а у поподневну I/2, I/3, I/4, II/4, III/2, III/3, III4.

Часови у преподневној смени почињу од 7.20, а у поподневној од 12.35 часова.