СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА III-4, IV-2, IV-3

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

БИЋЕ ОДРЖАНЕ У УТОРАК 02.06.2020.

У УЧИОНИЦИ III-4 OДЕЉЕЊА (ПОРЕД МАШИНСКЕ РАДИОНИЦЕ)

IV-2 У 09.00 САТИ

III-4 У 11.00 САТИ

IV-3 У 12.00 САТИ

 

ДНЕВНИ РЕД:

1. Успех и дисциплина ученика на крају 2. полугодишта

2. Похвале и награде

3. Реализација свих облика образовно-васпитног рада

4. Текућа питања

Обустављање рада са странкама

 

Обустављање рада са странкама

Из разлога обустављања рада са странкама, укида се дежурство наставника од 23.3.2020. године

Tим за учење на даљину

Scan 20200317 3 page 001

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштована/-и,

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.

У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). Од директора школа и наставника очекује се да у току сутрашњег дана изврше потребне припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и координацију наставе на даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви запослени су у обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби.

У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће пружити потребну помоћ школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин.

Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање!

С поштовањем,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
15.03.2020. године