Акта школе

Штампа

2021

 

2020

Годишњи план рада 2020-2021

Одлука о организацији рада

План превентивних мера

Правилник о рефундирању трошкова за набавку уџбеника

Правилник о ближем поступку уређења ЈН по новом закону

Правилник о изменама правилника о оцењивању

Упутство о мерама заштите

Упутство о мерама заштите ц

Упутство родитељима о мерама заштите

2019

Обавештење о обради података о личности

Правилник о организацији и остваривању екскурзије

Правилник о систематизацији (2019)

Смернице о поступању са донацијама

Смернице управљање сукобом интереса

Годишњи план рада школе 2019-2020

2018

Измене правилника дисциплинска одговорност и ДКР

Измене статута

Правилник о испитима (измене)

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности

Правилник о награђивању запослених

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду Ученичког парламента

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду савета родитеља

Правила понашања у установи

Правилник о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног рада

Правилник о комисији за избор директора

Правилник о дисциплинској одговорности ученика

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Статут Средње школе

Претходнa

Пословник о раду наставничког већа

Правилник о дисц. и материјалној одговорности ученика

Правилник о испитима

Правилник о награђивању наставника

Правилник о раду Средње школе

Правилник о ванредним ученицима

Правилник о безбедности ученика

Правилник одговорност запослених

Правилник о награђивању и похваљивању ученика

Статут Средње школе

Заштита од пожара - правилник и програм

Годишњи план

Развојни план

Правилник уређивање поступка ЈН