Термини за консултације са родитељима и ванредним ученицима

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА РОДИТЕЉИМА И ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА

РЕД.

БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА РОДИТЕЉИМА

ТЕРМИН ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА

дан и време

дан и време

 

Перић Зорица

Српски језик и књижевност

уторак 08:05-08:50

уторак 08:05-08:50

 

Вујић Снежана

Српски језик и књижевност

четвртак 13:25-14:10

четвртак 13:25-14:10

 

Стевић Марина

Српски језик и књижевност

понедељак 17:00-17:45

понедељак 17:00-17:45

 

Равњак Весна

Француски језик

среда 10:00-10:50

среда 10:00-10:50

Латински језик

 

Павловић Кристина

Енглески језик

понедељак 10:55-11:40

понедељак 10:55-11:40

Одељењски старешина IV/2

 

Радовановић Звонко

Енглески језик

четвртак 10:05-10:50

четвртак 10:05-10:50

Одељењски старешина III/2

 

Бурић Вучина

Ликовна култура

понедељак 10:05-10:50

понедељак 10:55-11:40

Музичка култура

 

Живановић Весна

Математика

понедељак 12:35-13:20

понедељак 12:35-13:20

 

Бојић Драган

Математика

понедељак 10:55-11:40

понедељак 11:45-12:30

Одељењски старешина IV/1

 

Јовичић Тања

Математика

среда 16:10-16:55

среда 16:10-16:55

Рачунарство и информатика

 

Лазић Ненад

Рачунарство и информатика

среда 10:55-11:40

среда 13:25-14:10

Пословна информатика

Одељењски старешина I/4

 

Грујић Раде

Физика

петак 09:00-09-30

петак 09:00-09-30

Одељењски старешина I/1

 

Тешић Милија

Хемија

среда 11:00-12:00

среда 12:00-13:00

Eлектротехнички материјали

Хемија и машински материјали

Комерцијално познавање робе

Грађанско васпитање

Одељењски старешина II/1

 

Васиљевић Вера

Биологија

понедељак 09:15-10:00

понедељак 09:15-10:00

Екологија и заштита живот. средине

одељењски старешина III/1

 

Грујић Мила

Географија

четвртак 17:50-18:35

четвртак 17:50-18:35

Економска географија

 

Мишковић Драгана

Историја

понедељак 11:45-12:30

понедељак 11:45-12:30

 

Мушковић Петар

Историја

четвртак 09:15-10:00

четвртак 10:05-11:50

 

Прокопић Мирослав

Физичко васпитање

четвртак 10:50-11:50

четвртак 10:50-11:50

Одељењски старешина III/3

 

Недић Драган

Физичко васпитање

среда 10:05-10:50

среда 10:05-10:50

 

Думић Ратомир

Техничка физика

петак 10:05-10:50

петак 10:05-10:50

Машински елементи

Техничко цртање

Технологија образовног профила

Практична настава

Одељењски старешина III/4

 

Милојевић Милена

Рачунарска графика и мултимедија

уторак 15:20-16:05

уторак 15:20-16:05

Механика

Технологија обраде

Технологија образовног профила

Практична настава

Одељењски старешина II/4

 

Поповић Драган

Филозофија

четвртак 10:05-10:50

13:25-14:50

Социологија

Грађанско васпитање

Одељењски старешина IV/1

 

Вилотић Предраг

Програмирање

уторак 10:05-10:50

уторак 10:05-10:50

Рачунарске мреже и комуникације

 

Машић Владан

Рачунари

среда 17:00-17:45

четвртак 02:15-03:00

Електрична мерења

Електроенергетика

Рачунарство и иформатика

Одељењски старешина II/2

 

Петровић Милица

Eлектроника 1

уторак 10:05-10:50

среда 10:55-11:40

Основе електротехнике 2

Мерења у електроници

Основе аутоматског управљања

Економика и организац. предузећа

Одељењски старешина I/2

 

Грујичић Зоран

Примена рачунара у електротехници

понедељак 14:15-15:00

понедељак 15:20-16:05

Основе електротехнике

Дигитална електроника

Електроника 2

 

Јокић Драган

Организација рада

среда 11:45-12:30

среда 12:35-13:20

Практична настава

 

Живановић Славко

Практична настава

понедељак 13:25-14:10

понедељак 14:15-15:00

 

Ђукановић Слободан

Практична настава

уторак 13:25-14:10

уторак 14:15-15:00

 

Ранковић Лазар

Рачуноводство

уторак 12:30-13:20

уторак 12:30-13:20

Одељењски старешина IV/3

 

Ивановић Дивна

Основи економије, Пословна ек.

уторак 17:45

уторак 17:45

Савремена пословна кореспонден.

Статистика

Маркетинг

Одељењски старешина II/3

 

Васиљевић Невена

Рачуноводство

петак 08:10-08:55

среда 11:45-12:30

Основи економије

Пословна економија

Монетарна економија и банкарство

Одељењски старешина I/3

 

Васиљевић Никола

Устав и права грађана

петак 10:00-11:00

петак 10:00-11:00

Уставно и привредно право

 

Дарко Симић

Верска настава

среда 13:25-14:10

среда 13:25-14:10