Распоред активности у августу 2017.

РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ У АВГУСТУ    2017. ГОДИНЕ

16.08.2017. год. у 800 - СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ОД 16.08. ДО 25.08.2017. год. - ПОПРАВНИ ИСПИТИ И ИСПИТИ       

                                                   ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА                     

23.08.2017. год. у 10,00 - СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА

ОД 21.08. ДО 25.08.2017. год. - МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ

                                                    ИСПИТ

21.08.2017. год. у 7,50 - СЕДНИЦА ИСПИТНОГ ОДБОРА – теме

                                      из српског језика

21.08.2017. год. у 8,00 -МАТУРСКИ - ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ    

                                      СРПСКОГ ЈЕЗИКА

23.08.2017. год. у 8,00 - МАТУРСКИ–ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ (СТРУЧНА    

                                         ШКОЛА)                                   

25.08.2017. год. у 8,00 - ОДБРАНА МАТУРСКИХ РАДОВА

28.08. и 29.08.2017. год. од 7,00 до 13,00 - УПИС УЧЕНИКА У 2.,3. и 4. РАЗРЕД

ДО 18.08.2017. год. - ОДРЖАТИ САСТАНКЕ СТРУЧНИХ АКТИВА И ДОСТАВИТИ ПОДЕЛУ ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ РАДИ ИЗРАДЕ РАСПОРЕДА ЧАСОВА

25.08.2017. год. у  8,00-   ОДБРАНА ЗАВРШНИХ РАДОВА

28.08.2017. год.  у 12,00 -   СЕДНИЦА ИСПИТНОГ ОДБОРА

      

30.08.2017. год. у 1000 - СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА