УПИС 2019

 

 

УПИШИ СРЕДЊУ ШКОЛУ У КРУПЊУ!

 

Конкурс за упис ће бити објављен на овој страници. У конкурсу ће бити наведена сва потребна документација, као и термини уписа.

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

 

  1. Пријаву за упис
  2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
  3. Сведочанства од 5.  до 8. разреда
  4. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу. За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим Конкурсом није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.
  5. Извод из матичне књиге рођених (прибавља школа)

 


 

Будући ученици бирају један трогодишњи или четворогодишњи смер из 4 подручја рада: гимназија, електротехника, машинство и обрада метала и економија, право и администрација.

 

Подручје рада: Машинство и обрада метала

  • Аутомеханичар  (3 године)
  • Заваривач  (3 године)

Подручје рада : Економија

  • Економски техничар (4 године)

Подручје рада: Електротехника

  • Електротехничар рачунара (4 године)

Подручје рада : Гимназија

  • Општи тип (4 године)

 


 

                            БОДОВИ ЗА УПИС У ПРЕТХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

 

ПРОФИЛ БРОЈ МЕСТА МИНИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА
 ГИМНАЗИЈА  30  57.79
 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА  30  66.09
АУТОМЕХАНИЧАР  15  43.11
 ЗАВАРИВАЧ  15  42.67
 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР  30  51.10