• 015/7581-143 015/7582-992
  • srednjaskola.krupanj@gmail.com
  • Pon - Pet 7.00/20.00 ***Вука Караџића 16****** ДИРЕКТОР: РАТОМИР ДУМИЋ *** МАТИЧНИ БРОЈ: 07120346 *** ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-497660-75 *** ПОДРАЧУН: 840-497666-57 *** РАЧУН РОДИТЕЉСКИ ДИНАР: 840-4528760-56 *** ПИБ: 101394778 *** ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8532 *** БРОЈ РЕГИСТРА: 6144000676 *** ЈББК: 01906 *** Website:www.srednjaskola.edu.rs

 

РЕД.

БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

ПРЕДМЕТ

Термин за консултације са родитељима

(дан и време)

Термин за консултације са ванредним ученицима

(дан и време)

1.        

Перић Зорица

Српски језик и књижевност

   

2.        

Стевић Марина

Српски језик и књижевност

 Четвртак    10.05 - 10.50  Четвртак 10.05 - 10.50

Језик, медији и култура – изборни програм

 Четвртак    10.05 - 10.50  

Уметност и дизајн- изборни програм

 Четвртак    10.05 - 10.50  

3.        

Вујић Снежана

Српски језик и књижевност

 Петак           9.20 - 10.05  Четвртак 15.20 - 16.05

Одељењски старешина   II/4

 Петак           9.20 - 10.05

 

4.        

Алимпић Катсакиори Марија

Латински језик

   

5.        

Равњак Весна

Француски језик

 Среда           10.55 - 11.40   Среда 10.55 - 11.40

Латински језик

 Среда           10.55 - 11.40   Среда 10.55 - 11.40

Одељењски старешина  I/1

 Среда           10.55 - 11.40

 

6.        

Павловић Кристина

Енглески језик

 Среда           10.05 - 10.50  Среда 10.05 - 10.50

Одељењски старешина   I/2

 Среда           10.05 - 10.50

 

7.        

Радовановић Звонко

Енглески језик

 Уторак          10.00 - 10.45  Четвртак 10.00 - 10.45

Језик, медији и култура

 Уторак          10.00 - 10.45  

Пословни енглески језик

 Уторак          10.00 - 10.45  

Одељењски старешина   IV/2

 Уторак          10.00 - 10.45

 

8.        

9.        

Јелић Младеновић Данијела

Ликовна култура

 Четвртак      10.00 - 11.00   Четвртак 10.00 - 11.00

Милићевић Миланка

Музичка култура

 Четвртак      14.10 - 15.00   Четвртак 14.10 - 15.00

Уметност и дизајн – изборни програм

 Четвртак      14.10 - 15.00  

10.    

Живановић Оливера 

Математика

   

11.    

Ђурђевић Оливера

Математика

   

Одељењски старешина     II/3

 

 

12.    

Јовичић Тања

Математика

 Среда           15.20 - 16.05   Среда 15.20 - 16.05

13.    

Лазић Ненад

Рачунарство и информатика

   

Одељењски старешина       III/1

 

 

14.    

Дојић Драган

Физика

 Среда            11.00 - 11.30  Среда 11.30 - 12.15

Техничка физика

 Среда            11.00 - 11.30  Среда 11.30 - 12.15 

Одељењски старешина      II/1 

 Среда            11.00 - 11.30

 

15.    

Тешић Милија

Хемија

 Четвртак       12.00 - 12.30   Четвртак 12.00 - 12.30

Хемија и машински материјали

 Четвртак       12.00 - 12.30   Четвртак 12.00 - 12.30

Образовање за одрживи развој – изборни програм

 Среда           13.00 - 13.30  

Грађанско васпитање – изборни предмет

 Среда           13.00 - 13.30  

16.    

Васиљевић Вера

Биологија

 Понедељак   17.00 - 17.45  Четвртак 15.20 - 16.05

Екологија и заштита животне средине

 Понедељак   17.00 - 17.45  

Одељењски старешина      IV/1

 Понедељак   17.00 - 17.45

 

17.    

Грујић Мила

Географија

 Понедељак   10.05 - 10.50  Среда 8.10 - 8.55

Економска географија

 Понедељак   10.05 - 10.50  Среда 8.10 - 8.55 

18.    

Мишковић Благојевић Драгана

Историја

 Понедељак  11.45 - 12. 30  Понедељак 11.45 - 12. 30

Историја (одабране теме)

 Понедељак  11.45 - 12. 30  Понедељак 11.45 - 12. 30

Религије и цивилизације

 Понедељак  11.45 - 12. 30  Понедељак 11.45 - 12. 30

19.    

Мушковић Петар

Историја

   

20.    

Прокопић Мирослав

Физичко (и здравствено) васпитање

 Среда          10.00 - 10. 45  Среда 10.00 - 10. 45

21.    

Недић Драган

Физичко васпитање

 Среда           13.25 - 14.10  Среда 13.25 - 14.10

22.    

Новичић Зоран

Машински елементи

 Понедељак  12.35 - 13.10  Понедељак 12.35 - 13.10

Техничко цртање

 Понедељак  13.10 - 13.40  Понедељак 13.10 - 13.40

Технологија образовног профила

 Четвртак       15.00 - 15.45  Четвртак 15.00 - 15.45

Практична настава

 Среда           16.10 - 17.00  Среда 16.10 - 17.00

Организација рада

 Петак            12.35 - 13.10  Петак 12.35 - 13.10

Милојевић Милена

Рачунарска графика и мултимедија

 Понедељак  13.25 - 14.10  Уторак 16.10 - 16.55

Механика

 Понедељак  13.25 - 14.10  Уторак 16.10 - 16.55 

Технологија обраде

 Понедељак  13.25 - 14.10  Уторак 16.10 - 16.55 

Технологија образовног профила - аутомеханичари

 Понедељак  13.25 - 14.10  Уторак 16.10 - 16.55 

Практична настава - аутомеханичари

 Понедељак  13.25 - 14.10  

Одељењски старешина    III/4

 Понедељак  13.25 - 14.10

 

22.    

Поповић Драган

Филозофија

 Уторак          10.55 - 11.40   Уторак 10.55 - 11.40

Социологија

  Уторак         10.55 - 11.40   Уторак 10.55 - 11.40

Психологија

  Уторак         10.55 - 11.40   Уторак 10.55 - 11.40

Логика са етиком – изборни програм

  Уторак         10.55 - 11.40   Уторак 10.55 - 11.40

Здравље и спорт – изборни програм

  Уторак         10.55 - 11.40   Уторак 10.55 - 11.40

23.    

 Вилотић Предраг

Програмирање

   

Рачунарске мреже

   

Рачунари у системима управљања

   

24.    

 Машић Владан

Оперативни системи

 Среда          13.20 - 14.10  

Микрорачунари и микроконтролери

 Среда          13.20 - 14.10  Петак 10.00 - 10.50

Софтверски алати

 Среда          13.20 - 14.10  Среда 14.10 - 15.00

Рачунарски хардвер

 Среда          13.20 - 14.10  

Одржавање рачунарских система

 Среда          13.20 - 14.10  

Одељењски старешина     III/2

 Среда          13.20 - 14.10

 

25.    

 Петровић Милица

Основе електротехнике

 Петак           12.35 - 13.20  

Електроника

 Петак           12.35 - 13.20  

Увод у архитектуру рачунара

 Петак           12.35 - 13.20  Петак 12.35 - 13.20

Одржавање рачунарских система

 Понедељак 15.20 - 16.05  

Рачунарска логика

 Понедељак 15.20 - 16.05  

Одељењски старешина   II/2

 Понедељак 15.20 - 16.05

 

26.    

Грујичић Зоран

Рачунарске мреже

   

Софтверски алати

   

Оперативни системи

   

Техничка документација

   

Програмирање

   

Микроконтролери и микрорачунари

   

27.    

 Јокић Драган

Електроенергетика

 Петак       13.25 - 14.10   Петак 13.25 - 14.10

Основе електротехнике

 Четвртак  15.20 - 16.45   Четвртак 15.20 - 16.45

Практична настава

   

28.    

Живановић Славко

Практична настава

   

29.    

Јовановић Милан

Практична настава

 Четвртак   16.10 - 16.55  

30.    

Ивановић Дивна

Пословна економија

 Четвртак   10.50 - 11.45  Среда 8.10 - 8.50

Рачуноводство

 Четвртак   10.50 - 11.45  Среда 8.10 - 8.50 

Статистика

 Четвртак   10.50 - 11.45  Четвртак 10.55 - 11.45

Предузетништво

 Четвртак   10.50 - 11.45  Четвртак 10.55 - 11.45

Економско пословање

 Четвртак   10.50 - 11.45  Среда 8.10 - 8.50

Одељењски старешина       III/3

 Четвртак   10.50 - 11.45

 

31.    

Горан Петровић

Пословна економија

 Петак         12.35 - 13.20  Петак 12.35- 13.20

Економско пословање

 Петак         12.35 - 13.20  Петак 12.35- 13.20 

Пословна информатика

 Петак         12.35 - 13.20  Петак 12.35- 13.20 

Одељењски старешина      I/3

 Уторак      14.15 - 15.00

 

32.    

Васиљевић Никола

Устав и права грађана

   

Уставно и привредно право

   

Пословна кореспонденција и комуникација

   

Социологија са правима грађана

   

Право

   

Банкарство

   

Одељењски старешина       IV/3

 

 

33.    

Тодоровић Невена

Монетарна економија и банкарство           

 Среда          10.55 - 11.40   Среда 10.55 - 11.40

Рачуноводство

 Среда          10.55 - 11.40   Среда 10.55 - 11.40

Пословна економија

 Среда          10.55 - 11.40   Среда 10.55 - 11.40

Основи економије

 Среда          10.55 - 11.40   Среда 10.55 - 11.40

34.   3

Илић Катарина

Верска настава

 Среда          14.10 - 15.00  

Одељењски старешина      I/4

 Среда          14.10 - 15.00

 

35.    

Крстић Радоје

Рачуноводство

 Понедељак 12.30 - 13.20   Понедељак 12.30 - 13.20

36.    

Тимотић Никола

Принципи економије

   

Маркетинг

   

37.    

Радић Светлана

Принципи економије

   

Статистика

   

 

Линкови

 

 

© 2020 Средња школа Крупањ /НЛ